Huisregels

Hartelijk welkom bij Tandartspraktijk Zuidbroek. We vinden het zeer belangrijk om de beste kwaliteit van mondzorg aan u te geven en we hebben veel aandacht voor de veiligheid en privacy van onze patiënten. Daarom hanteren we binnen de praktijken de onderstaande huisregels. Zo zorgen we samen met u voor een plezierige, open en veilige praktijkomgeving. De meeste huisregels spreken voor zich.

Uw bezoek

 • Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen op afspraak. Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch of aan de balie worden gemaakt / geannuleerd.
 • Het is in uw eigen belang om deze controles na te komen, op deze manier kunnen veranderingen en mogelijke problemen in uw mond(hygiëne) tijdig ontdekt worden. Als u afwijkt van deze regelmaat, kunt u zich bij problemen niet beroepen op het falen in opmerkzaamheid van de tandarts.
 • Indien wij u langer dan 2 jaar niet voor controle zien, sturen wij u een brief met het verzoek contact met ons op te nemen. Vernemen wij daarop niets van u, dan zullen wij u als patiënt uitschrijven.

Privacy

 • Respecteer de privacy van patiënten en teamleden, ook op social media.
 • Wilt u een foto-, film- of geluidsopname maken? Vraag dan vooraf toestemming aan degenen die in beeld komen of te horen zijn.

Veiligheid

 • Wij gaan respectvol met elkaar om. Uit daarom geen fysiek en/of verbaal geweld, discriminatie, (seksuele) intimidatie of ander ongewenst gedrag. Bij diefstal, vernieling en agressie doen wij aangifte bij de politie.
 • Ziet u een onveilige situatie? Meld dit dan bij de receptie.

Pijnklachten / spoedgevallen

 • Wanneer u in de ochtend voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u waar mogelijk dezelfde dag nog te helpen. Belt u later op de dag, dan zullen wij ons best doen u dezelfde dag te helpen, maar wij kunnen dat helaas niet garanderen.

Het te laat komen voor een afspraak

 • Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of deze wordt geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. Wanneer u een afspraak niet na kunt komen dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch af te zeggen. Zegt u een afspraak niet of niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 • Bij herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

De behandelaar kan uitlopen

 • Wanneer een patiënt belt met een pijnklacht, is aan de telefoon niet altijd goed in te schatten wat de juiste oplossing is. Hierdoor gebeurt het wel eens dat een behandeling langer duurt dan voorzien en uitloopt, waardoor een volgende afspraak later kan beginnen.

Afspraakherinnering

 • Wij sturen elke dag een afspraakherinnering per SMS naar onze patiënten voor de op de volgende dag geplande afspraak. Dit is een gratis extra service die wij verlenen aan onze patiënten waar geen rechten aan kunnen worden ontleend. (dit betreft een no reply service, antwoorden hierop ontvangen wij dus niet). Mocht het een keer voorkomen dat u geen herinnering van ons ontvangt, betekent dit niet dat uw afspraak niet door zal gaan. U bent zelf verantwoordelijk voor de gemaakte afspraken.

Betalingen en betalingsverzuim

 • De betaling van de behandelingen gaat via een factoringmaatschappij  Payt  .
 • U dient uw rekening binnen 14 dagen te voldoen, bij onvolledige betaling of wanbetaling geven wij de vordering uit handen en kan dit ertoe leiden dat u kunt worden uitgeschreven als patiënt.
 • Na het verstrijken van de betalingstermijn, behouden wij het recht om uw volgende afspraak/afspraken te annuleren. Na de volledige betaling kunt u weer een nieuwe afspraak maken.

Wijziging gegevens

 • U bent altijd zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven (bijvoorbeeld een verandering van zorgverzekeraar, adres of telefoonnummer). Ook wordt u verzocht om verandering in uw gezondheid en medicatie aan ons door te geven. Deze wijziging kunt u per brief, e-mail of bij ons aan de praktijk doorgeven.

Eigendommen

 • U dient zelf over uw eigendommen te waken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. U wordt geadviseerd uw eigendommen niet onbeheerd achter te laten.

Consumptie en afval

 • Roken mag, maar alleen buiten de praktijk.
 • Het gebruik van alcohol en drugs in de praktijk is niet toegestaan.
 • Help ons de praktijk schoon te houden en gooi uw afval in de afvalbak.

Diefstal, vernieling, agressie en ongewenst gedrag

 • In onze praktijk zijn beveiligingscamera’s aanwezig in de openbare ruimtes voor de veiligheid van zowel u, als patiënt, als van onze medewerkers. Bij diefstal, vernieling, en verbale- en non-verbale agressie behouden wij ons het recht u uit te schrijven als patiënt. Wij zullen bij diefstal, vernieling en ander ernstig ongewenst gedrag te allen tijde een melding maken bij de politie.

Suggesties en opmerkingen

Heeft u een suggestie, opmerking, compliment of klacht? Dan horen wij dat graag. U kunt ze altijd aan ons doorgeven. Dit kan in de praktijk zelf, maar ook via het klachtenformulier. Wij staan u graag te woord.

 

055 – 3013488