Kwaliteit, klachten en geschillen

Wij streven ernaar om u de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren en bieden een heldere garantieregeling waarin u het onderstaande van ons kunt verwachten:

  • Voorafgaand aan de behandeling mag u altijd om een kostenbegroting en een behandelplan vragen.
  • Voor behandelingen waarvan de begrote kosten meer dan € 250,- bedragen, krijgt u automatisch van de behandelaar een begroting en behandelplan. Tijdens de behandeling kan blijken dat de kosten meer dan 15% boven de begroting uit gaan komen; in dat geval zullen wij dit met u bespreken.
  • Tandarts Zuidbroek voert alle behandelingen uit volgens de standaarden in de beroepsgroep.
  • Op het gebied van de infectiepreventie, de inrichting van onze praktijk en processen, de opleiding van onze medewerkers en de stralingsrichtlijnen van alle röntgenapparatuur wordt in de praktijk voldaan aan alle wettelijke eisen en richtlijnen.
  • Tandheelkunde is een medisch beroep. Het gaat om behandelingen die bij iedere persoon weer anders kunnen uitpakken.
  • Ondanks de uiterste zorgvuldigheid van onze behandelaars kan de uitkomst van een behandeling nooit met volledige zekerheid worden voorspeld. Voor zover mogelijk zullen wij u vooraf van de risico’s op de hoogte stellen.
  • Mocht u onverhoopt van mening zijn dat een (deel van een) behandeling niet volgens de norm is uitgevoerd, dan zullen wij onze uiterste best doen om samen met u tot een oplossing te komen. Wij vertrouwen erop dat u in eerste instantie samen met uw eigen behandelaar tot een oplossing probeert te komen.
  • Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling.

Klachtenregeling

Als u er met uw tandarts toch niet uitkomt én uw tandarts is lid van de ANT, dan kunt u kosteloos gebruik maken van de ANT klachtenregeling. De ANT klachtenfunctionaris kan u hulp bieden bij het oplossen van uw klacht, door u te adviseren en zo nodig te bemiddelen tussen u en uw tandarts. De ANT klachtenfunctionaris kan besluiten om uw klacht ter beoordeling voor te leggen aan de ANT Klachtenonderzoekscommissie.

Informatie en bereikbaarheid

Het Bureau klachtbehandeling is bij voorkeur per e-mail bereikbaar op klachtbehandeling@ant-tandartsen.nl Wilt u een brief sturen dan kan dat naar onderstaand adres: Bureau klachtbehandeling ANT Margriettoren 9e etage Haaksbergweg 75 1101 BR Amsterdam Bureau klachtbehandeling is ook te bereiken op telefoonnummer: 020-2374750

 

055 – 3013488